Lesopark V Zátiší ve Vodňanech

Vodňany: Architektonická soutěž má vítěze

Vodňany: Architektonická soutěž má vítěze
21. 10. 2014

Architektonicko-urbanistická soutěž o návrh obnovy lesoparku V Zátiší, na jejíž přípravu a organizaci jsme přispěli grantem 900 tisíc Kč a konzultační podporou, má vítěze. Stal se jím soutěžní tým ve složení Ing. Marie Gelová, MgA. Zuzana Hebronová, MgA. Žofie Raimanová, Ing. Sandra Chlebovská a MgA. Ondřej Dušek.


V prvním kole veřejné, dvoukolové soutěže se sešlo celkem 13 návrhů. Z nich vybrala pětičlenná porota složená z nezávislých odborníků a zástupců města 5 nejlepších, které pak soutěžící ve druhém kole dále rozpracovávali. Vítězný návrh s názvem „Zacelení – Zakončení – Zastavení“ podle poroty „nejlépe ze všech pracuje se širšími vztahy, všímá si potenciálu jednotlivých míst a nemusí si pomáhat atrakcemi, a také nejvíce propojuje město s lesoparkem.“ 

Druhé místo porota neudělila, o třetí se dělí MOBA studio s Ing. arch. Zbyňkem Musilem a Ing. arch. Davidem Zajíčkem z  n a z e m i a r c h i t e k t i.

Předseda soutěžní poroty Radek Kolařík k tomu říká: „Soutěžící odvedli velký kus práce. Soutěžní návrhy prověřují různé v úvahu přicházející podněty, porota díky nim získala dostatek informací pro odpovědné rozhodnutí. Oceněné projekty reprezentují hlavní směry možného přístupu. Vítězný projekt je pak podle názoru poroty příslibem nejvyváženějšího pohledu na obnovu území. Porota byla v tomto rozhodnutí svobodně jednomyslná.“

Oceněné návrhy

1. místo

Ing. Marie Gelová / MgA. Zuzana Hebronová / MgA. Žofie Raimanová / Ing. Sandra Chlebovská / MgA. Ondřej Dušek

→  soutěžní panel 1, soutěžní panel 2, soutěžní panel 3
→  autorská zpráva
→  hodnocení poroty


3. místo

n a z e m i a r c h i t e k t i – Ing. arch. Zbyněk Musil a Ing. arch. David Zajíček

→  soutěžní panel 1, soutěžní panel 2, soutěžní panel 3
→  autorská zpráva
→  hodnocení poroty


3. místo

MOBA studio

→  soutěžní panel 1, soutěžní panel 2, soutěžní panel 3
→  autorská zpráva
→  hodnocení poroty


Všechny podrobnosti o soutěži včetně zadání, soutěžních podmínek a složení poroty najdete na webových stránkách soutěže. Do 31. října jsou všechny soutěžní návrhy k vidění ve vodňanském městském muzeu a galerii. Můžete si také prolistovat katalog soutěže nebo si o lesoparku V Zátiší a aktivitách spojených se snahou o jeho obnovu a oživení přečíst víc v sekci novinky.