Lesopark V Zátiší ve Vodňanech

Vodňany vyhlašují architektonickou soutěž

Vodňany vyhlašují architektonickou soutěž
5. 3. 2014

Město Vodňany vyhlašuje architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh obnovy zpustlého lesoparku V Zátiší. Na její přípravu a organizaci jsme přispěli grantem ve výši 900 tisíc Kč a konzultační podporou.

Soutěž se vyhlašuje jako veřejná a dvoukolová, termín pro odevzdání soutěžních návrhů v prvním kole je 26. května. Zájemci o účast najdou veškeré podrobnosti a podklady na webových stránkách www.vodnanyvzatisi.cz, které město k projektu zřídilo. Návrhy bude hodnotit pětičlenná porota složená z nezávislých odborníků a zástupců města Vodňany. Do druhého kola postoupí pět návrhů, na přelomu září a října se pak přímo v Zátiší uskuteční prezentace výsledků soutěže a výstava pro širokou veřejnost.
 
Záměrem města je zpustlé Zátiší oživit a vytvořit z něj plnohodnotnou součást města. Lesopark, který nabízí výhled na Vodňany, přilehlou soustavu rybníků a okolní krajinu, se má po proměně stát celoročním cílem návštěvníků všech zájmů a generací, propojit místní části Radčice a Křtěnice s centrem a posílit vazbu mezi studenty rybářských škol a místní komunitou.
 
Soutěž navazuje na dřívější aktivity, na kterých se podílel spolek Vodňany žijou, město, rybářské školy, architekti, výtvarníci, vodňanští skauti a občané. Proměnu lesoparku odstartovala čtrnáctidenní architektonická dílna re:Vodňany 2012 v Zátiší, která k lokalitě přilákala zájem veřejnosti a účastníkům přinesla první cenu za architektonický design v Grand Prix architektů 2013. V létě 2013 se do Vodňan umělci sjeli znovu a propojili lesopark, město a výzkumná pracoviště Fakulty rybářství a ochrany vod JČU naučnou stezkou Voda je věda. 
 
→ Tisková zpráva
→ Leták – V Zátiší: Znovuobjevený městský lesopark

fotogalerie