Lesopark V Zátiší ve Vodňanech

Záměrem Vodňan je oživit dříve oblíbené, ale v současnosti zpustlé výletní místo, které nabízí výhled na město, přilehlou soustavu rybníků a okolní krajinu. Projekt vzešel z naší grantové výzvy 2010–2011. Ačkoliv město v této výzvě neuspělo, intenzívní práce na další přípravě projektu přesvědčila správní radu nadace o poskytnutí podpory, která může významně přispět k dalšímu rozvoji území. 

Městu jsme poskytli konzultační podporu a příspěvek v celkové výši 885 924 Kč, který pokryl 90 % nákladů spojených s první etapou rozsáhlého projektu, konkrétně:

  • v roce 2013 přípravu (podklady k projektu, komplexní zmapování území, zaměření a dendrologický průzkum)
  • v roce 2014 organizaci architektonické soutěže (práce poroty, odměny soutěžícím a prezentace výsledků soutěže veřejnosti)

Výsledky architektonické soutěže na webu ČKA.

výběr projektuGrantová výzva 2010–2011
grant nadace885 924,- Kč (arch. soutěž)